• Dietetyka

    Niepłodność

    Niepłodność – plaga XXI wieku. W historii ludzkości problem niepłodności był powszechny, natomiast odnotowywano go tylko wtedy, kiedy miał wpływ na losy monarchii. Brak potomstwa w zamożnych rodach wiązała się z trudnościami w przekazaniu władzy oraz majątku. W przypadku mniej…